پرینت

درمانگاه تامین اجتماعی در الشتر ساخته می شود

on .

درمانگاه تامین اجتماعی در الشتر ساخته می شود

به گزارش [1] لرستان ، دکتر امین بهاروند در دردیداررئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی سلسله با مدیر درمان استان درخصوص کمبودها و مشکلات درمان بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی بخصوص افراد بازنشسته و سالمند دراین  شهرستان بحث و تبادل نظر لازم صورت گرفت ومدیر درمان تأمین‌اجتماعی استان لرستان اظهار داشت پیگیری های لازم برای ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی الشتر انجام گرفته است. وی با اشاره به نبود نُرم لازم برای احداث درمانگاه،تصریح کرد با توجه به وضعیت  موجود وعلیرغم نبود شرایط لازم برای ایجاد درمانگاه سطح یک ،این مدیریت به جد پیگیر ایجاد مرکز درمانی در این شهرستان می باشد.

راه اندازی درمانگاه الشتر در آینده
در ادامه میرحاجی حسنوند رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی سلسله،گفت؛ زمین مناسبی برای ایجاد درمانگاه آماده بوده و بیمه شدگان این شهرستان از کمترین خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار می باشند و با توجه به فقر ومحرومیت منطقه  انتظار می رود مقدمات احداث مرکز درمانی ملکی در این شهرستان فراهم گردد. سپس محمد حسن موسیوند دبیر اجرایی خانه کارگر استان ضمن قدردانی از مدیر درمان استان بدلیل پیگیری‌های انجام گرفته در بحث تجهیز وتوسعه فضاهای درمانی طی سالهای اخیر  اظهار امیدواری کرد با ایجاد یک مرکزدرمانی در شهر الشتر مردم این دیار را از خدمات درمانی تأمین اجتماعی بهره مند نموده وآنان را  یک عمر دعاگوی خود قراردهد.

46

References

  1. ^ (www.khabaronline.ir)

Authors: www.khabaronline.ir

منبع خبر خبرآنلاین