پرینت

هوش مصنوعی آی.بی.ام می تواند زمان استعفا دادن کارمندان را تشخیص بدهد

on .

هوش مصنوعی آی.بی.ام می تواند زمان استعفا دادن کارمندان را تشخیص بدهد

يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۱

Authors: www.itna.ir

سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا)