پرینت

آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)

on .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: شورای دستیاران جوان وزارت ارتباطات با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات ماموریت یافته‌اند از هفته بعد به استان شما بیایند و با برپایی رویدادی با حضور استارت‌آپهای استانی، جزییات طرح را توضیح دهند و نحوه بهره‌مندی از مزایای آنرا برای شما تشریح کنند.

آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)
آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)
آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)
آذری جهرمی: نوآفرین جاده رشد نوآوری را برای همه هموار می‌کند (+فیلم)

سايت خبری فناوری اطلاعات (سیتنا)