پرینت

ساخت رایانه‏ کوانتومی مبتنی بر فناوری ابررسانا/ تدوین نسخه اولیه

on .

ساخت رایانه‏ کوانتومی مبتنی بر فناوری ابررسانا/ تدوین نسخه اولیهمجری پروژه «مطالعه ابعاد فنی رایانش کوانتومی و امکان‌سنجی بومی‌سازی آن» از وجود آزمایشگاه‌های مجهز و پتانسیل مناسب برای ساخت رایانه‏ های کوانتومی مبتنی بر فناوری ابررسانا خبر داد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای