پرینت

سامانه مسئولیت اجتماعی با ظرفیت اکوسیستم استارت‌آپی ایجاد شد

on .

سامانه مسئولیت اجتماعی با ظرفیت اکوسیستم استارت‌آپی ایجاد شدسامانه مسئولیت اجتماعی با هدف استفاده از ظرفیت اکوسیستم استارت‌آپی و جامعه خلاق و نوآور در راستای توانمندسازی افراد و گروه‌های مختلف در جامعه ایجاد شد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای