پرینت

۵۰۰ هزار شکایت از مبالغ خدمات ارزش افزوده به ثبت رسید

on .

۵۰۰ هزار شکایت از مبالغ خدمات ارزش افزوده به ثبت رسیدوزیر ارتباطات از ثبت ۵۰۰ هزار شکایت توسط کاربران به دلیل مغایرت در مبالغ پرداختی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه خبر داد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای