پرینت

تحقق حاکمیت سایبری با افزایش تاب‌آوری شبکه ملی اطلاعات

on .

تحقق حاکمیت سایبری با افزایش تاب‌آوری شبکه ملی اطلاعاتمجری پروژه پیوست پدافند سایبری شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر تحقق حاکمیت سایبری گفت: تاب‌آوری سایبری در شبکه ملی اطلاعات، مسیر را برای دستیابی به اعتمادپذیری بیشتر در این شبکه هموار می کند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای