پرینت

کاربران ویندوز هدف اصلی بدافزارهای تبلیغاتی

on .

کاربران ویندوز هدف اصلی بدافزارهای تبلیغاتینتایج بررسی یک موسسه امنیتی نشان می دهد، بخش عمده بدافزارهای تبلیغاتی که با هدف آلوده کردن دستگاه های الکترونیک منتشر می شوند، کاربران سیستم عامل ویندوز را هدف قرار می دهند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای