پرینت

ضربه سهمگین کرونا به درآمدهای توئیتر

on .

ضربه سهمگین کرونا به درآمدهای توئیترتوئیتر اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا به درآمدهای این شرکت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ و به خصوص درآمدهای تبلیغاتی آن آسیب جدی خواهد زد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای