پرینت

نقشه ماهواره ای از بارندگی های سنگین نوروز ۹۹ منتشر شد

on .

نقشه ماهواره ای از بارندگی های سنگین نوروز ۹۹ منتشر شدسازمان فضایی ایران نقشه ماهواره ای از بارندگی های سنگین روزهای اخیر در کشور و تاثیر سیلاب بر مناطق مسکونی و کشاورزی را بر مبنای داده های سنجش از دور منتشر کرد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای