پرینت

یک نابینا به عنوان مشاور در وزارت ارتباطات منصوب شد

on .

یک نابینا به عنوان مشاور در وزارت ارتباطات منصوب شدهمزمان با روز عصای سفید و در پی قول وزیر ارتباطات برای دسترس پذیر شدن اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربری برای نابینایان، یک نابینا به‌عنوان مشاور در وزارت ارتباطات منصوب شد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای