پرینت

طرح ملی زنان و ICT در ۲۷۰ نقطه کشور اجرایی شد

on .

طرح ملی زنان و ICT در ۲۷۰ نقطه کشور اجرایی شدمشاور وزیر ارتباطات در کارگاه آنلاین توانمندسازی زنان با ICT گفت: طرح ملی زنان و ICT در ۲۷۰ نقطه کشور اجرایی شد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای