پرینت

عدم بلوغ تکنولوژی ۴G در کشور/ ورود شتابزده به ۵G ضروری نیست

on .

عدم بلوغ تکنولوژی ۴G در کشور/ ورود شتابزده به ۵G ضروری نیستفعالان فضای مجازی معتقدند که ورود شتابزده کشور به تکنولوژی ۵G ضرورتی ندارد و بدون پیوست فرهنگی، برنامه ریزی و مقررات گذاری برای این تکنولوژی، نمی توان به سمت استفاده از این نسل ارتباطی رفت.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای