پرینت

چالش قوانین بین الملل برای حکمرانی آمریکایی در فضای مجازی

on .

چالش قوانین بین الملل برای حکمرانی آمریکایی در فضای مجازییک پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به قدرت شبکه های اجتماعی به ویژه در انتخابات اخیر آمریکا گفت: پلتفرم‌ها چه در آمریکا و چه در سطح بین المللی با چالش قوانین مشخص مواجه هستند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای