پرینت

پلیس آمریکا بدون مجوز از فناوری شناسایی صورت استفاده می کند

on .

پلیس آمریکا بدون مجوز از فناوری شناسایی صورت استفاده می کندگزارشی جدید نشان می دهد نیروهای پلیس آمریکا بدون اجازه مدیران خود از فناوری شناسایی چهره شرکت کلیر ویو استفاده می کنند. این فناوری باگ های زیادی دارد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای