پرینت

موبایل جدید اوپو با دوربین های مخفی  

on .

موبایل جدید اوپو با دوربین های مخفی  براساس گزارشی جدید، اوپو مشغول توسعه موبایل بدون پورت است که دوربین های آن زیر شیشه الکتروکرومیک مخفی هستند. 

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای