پرینت

برنامه های فضایی کشور برای سال ۱۴۰۰ اعلام شد

on .

برنامه های فضایی کشور برای سال ۱۴۰۰ اعلام شدرئیس سازمان فضایی ایران، برنامه های در دست انجام سال ۱۴۰۰ این سازمان را اعلام کرد و گفت: پروژه های فضایی مطابق با برنامه زمان بندی و در زمان مقرر تکمیل می شود.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای