پرینت

کجای نقشه راه فناوری فضایی ایستاده ایم/ ثانیه‌هایی که هدر رفت

on .

کجای نقشه راه فناوری فضایی ایستاده ایم/ ثانیه‌هایی که هدر رفتعملکرد ۴ساله دولت در عرصه فضا نشان می‌دهد که وعده‌ها برای ۶ پرتاب مداری و ۲ پرتاب زیرمداری در راستای تثبیت فناوری فضایی راه به جایی نبرده و ما همچنان درگام دوم نقشه فناوری فضایی ایستاده ایم.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای