پرینت

۳ کاربرد فناوری‌های دیجیتال در سلامت

on .

۳ کاربرد فناوری‌های دیجیتال در سلامتستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی با اعلام برنامه های توسعه فناوری‌های دیجیتال در تولیدات پزشکی ایران‌ساخت، ۳ کاربرد این فناوری ها را در حوزه سلامت تشریح کرد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای