پرینت

مدل بومی ارزیابی شهرهای هوشمند ایران تدوین شد

on .

مدل بومی ارزیابی شهرهای هوشمند ایران تدوین شدبه منظور بومی سازی شاخص‌های ارزیابی شهرهای هوشمند متناسب با شرایط و نیازمندی‌های کشور پروژه «تدوین مدل بومی ارزیابی شهرهای هوشمند ایران» در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای