پرینت

مجری ارتباطات روستایی در وزارت ارتباطات منصوب شد

on .

مجری ارتباطات روستایی در وزارت ارتباطات منصوب شدمشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری منصوب شد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای