پرینت

مظلومیت علم و فناوری با فرار نخبگان به تجارت

on .

مظلومیت علم و فناوری با فرار نخبگان به تجارتپژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با تشریح مصائب بنیادین حکمرانی فضای مجازی، راه حل مسئله فضای مجازی کشور را اقتدار درون زای ناشی از علم و فناوری عنوان کرد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای