پرینت

حمله سایبری به منابع آبی کشور خبری جعلی است

on .

حمله سایبری به منابع آبی کشور خبری جعلی استمرکز ملی فضای مجازی درخصوص حمله سایبری به منابع آب کشور و سامانه‌های مدیریتی آن اطلاعیه داد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای