پرینت

رئیس اینستاگرام به کنگره آمریکا احضار شد

on .

رئیس اینستاگرام به کنگره آمریکا احضار شدآدام موسری رئیس اینستاگرام برای نخستین بار ماه آینده در مقابل کنگره آمریکا شهادت می‌دهد. این درحالی است که کنگره هم اکنون مشغول بررسی آسیب رسانی اپ مذکور به نوجوانان است.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای