پرینت

خلاء مصوبات شورای عالی فضای مجازی در مدیریت راهبردی فضای سایبر

on .

خلاء مصوبات شورای عالی فضای مجازی در مدیریت راهبردی فضای سایبریک پژوهشگر فضای مجازی با برشمردن چالش های پیش روی نهادهایی که وظیفه امنیت سایبری را برعهده‌دارند، گفت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به تنهایی رافع نیازمندیهای مدیریت راهبردی فضای سایبر نیست.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای