پرینت

دعوت شدگان بیرون و درون سالن استیو جابز نیم ساعت قبل از رونمایی آیفون / عکس

on .

 

به گزارش ، یکی از مدعوین معروف کسی نیست جز استیو وزنیاک، یارقدیمی که پس از دیدن سالن آن را غیر نرمال توصیف کرد.

وزنیاک مدعی شد طراحی سالن وی را به یاد طراحی های آلمانی انداخته است.

به هر حال تا نیم ساعت دیگر یعنی 21:30 مراسم رونمایی شروع می شود.

شما کاربران خبرانلاین می توانید مراسم را به صورت گزارش های تصویری دنباله دار در صفحه فناوری اطلاعات ببینید.

دعوت شدگان بیرون و درون سالن استیو جابز نیم ساعت قبل از رونمایی آیفون / عکس

دعوت شدگان بیرون و درون سالن استیو جابز نیم ساعت قبل از رونمایی آیفون / عکس

دعوت شدگان بیرون و درون سالن استیو جابز نیم ساعت قبل از رونمایی آیفون / عکس

دعوت شدگان بیرون و درون سالن استیو جابز نیم ساعت قبل از رونمایی آیفون / عکس

دعوت شدگان بیرون و درون سالن استیو جابز نیم ساعت قبل از رونمایی آیفون / عکس

دعوت شدگان بیرون و درون سالن استیو جابز نیم ساعت قبل از رونمایی آیفون / عکس

دعوت شدگان بیرون و درون سالن استیو جابز نیم ساعت قبل از رونمایی آیفون / عکس

دعوت شدگان بیرون و درون سالن استیو جابز نیم ساعت قبل از رونمایی آیفون / عکس

 

5656

 

Authors: www.khabaronline.ir

منبع خبر خبرآنلاین