اخبار

Jun 2nd انتقال سرور قدیم لینوکس خارج به سرور جدید

درود بر شمابا توجه به درخواست کاربران نسبت به کندی سرور لینوکس خارج برآن شدیم از سرور قوی تری استفاده کنیم.از اینکه مجبوریم به این سرعت اطلاعات اکانت مشتریان عزیز این سرور را منتقل کنیم ... بیشتر »

Feb 13th تغییر سرور قدیم لینوکس ایران به سرور جدید

درود بر شمابا توجه به وجود اختلالاتی در سرور قدیم در حال انتقال مشتریان عزیز این سرور به سرور جدید هستیماز اینکه مجبوریم به این سرعت اطلاعات اکانت مشتریان عزیز این سرور را منتقل کنیم عذرخواهی ... بیشتر »