هاستينگ لينوکس خارج

هاست لينوکس(خارج) - LAC100
  • justify;">خدمات ميزبانی وب لينوکس خارج به صورت مدیریت نشده ( Self Managed ) ارائه می شوند و گروه پورتال نيک صرفا کارکرد کليه سرویس های سرورها ضمانت می نمايد و مديریت سايت بر عهده خریدار می باشد. به منظور مشاهده پشتیبانی مدیریت شده خدمات میزبانی وب گروه پورتال نيک کليک کنيد.

    شروع از
    100,000 ريال
    شش ماهه

سفارش دهید
هاست لينوکس(خارج) - LAC200
هاست لينوکس(خارج) - LAC500
هاست لينوکس(خارج) - LAC1000
هاست لينوکس(خارج) - LAC2000
هاست لينوکس(خارج) - LAC5000