هاستينگ لينوکس خارج

هاست لينوکس(خارج) - LAC100
  • justify;">خدمات ميزبانی وب لينوکس خارج به صورت مدیریت نشده ( Self Managed ) ارائه می شوند و گروه پورتال نيک صرفا کارکرد کليه سرویس های سرورها ضمانت می نمايد و مديریت سايت بر عهده خریدار می باشد. به منظور مشاهده پشتیبانی مدیریت شده خدمات میزبانی وب گروه پورتال نيک کليک کنيد.

    شروع از
    100,000ریال
    شش ماهه

سفارش دهید
هاست لينوکس(خارج) - LAC200
هاست لينوکس(خارج) - LAC500
هاست لينوکس(خارج) - LAC1000
هاست لينوکس(خارج) - LAC2000
هاست لينوکس(خارج) - LAC5000