خرید لایسنس نرم افزاری

لایسنس سی پنل (cPanel) سرور اختصاصی

cpanel


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات cPanel دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس آنتی ویروس و آنتی شل CXS

cxs


فعالسازی لحظه ای دارد
نصب بر روی سرور های مجازی و اختصاصی بدون محدودیت دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات cxs دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد

لایسنس دایرکت ادمین (Direct Admin)

Direct Admin


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات Direct Admin دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد

لایسنس سی پنل (cPanel) سرور مجازی

cpanel-vps


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات cPanel دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی - دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده - دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس سیستم MailScanner Front-End

mailscanner


فعالسازی لحظه ای دارد
مانیتورینگ ایمیل های اسپم به صورت لحظه ای دارد
امکان تغییر آی پی دارد
نصب بر روی کنترل پنل سی پنل دارد
فعال بودن کلیه امکانات MailScanner دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس ماژول CPNginx سی پنل

CPNginx


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
مدیریت کامل وب سرور Nginx در کنترل پنل سی پنل دارد
فعال بودن کلیه امکانات CPNginx دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس ماژول JetBackup برای سی پنل

jetbackup


فعالسازی لحظه ای دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات JetBackup دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس ماژول راه اندازی سرویس نمایندگی هاست سی پنل WHM Reseller

WHM Reseller


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات WHM Reseller دارد
امکان ارائه سرویس نمایندگی هاست در سرور سی پنل دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس نامحدود پلسک (Plesk) سرور مجازی

Plesk


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات Plesk دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس نرم افزار Virtualizor

virtualizor


فعالسازی لحظه ای دارد
بدون محدودیت در تعداد سرور مجازی دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات virtualizor دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس کلودلینوکس (CloudLinux)

cloudlinux


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات CloudLinux دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس cPGuard Licensing System

Direct Admin


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات Direct Admin دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد

لایسنس DA Reseller - for DirectAdmin

DA Reseller


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات DA Reseller دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس KernelCare

kernelcare


فعالسازی لحظه ای دارد
نصب سرویس ها بدون نیاز به راه اندازی مجدد سیستم عامل دارد
نصب بر روی IMunify 360 - دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات KernelCare دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس SitePad

sitepad


فعالسازی لحظه ای دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات SitePad دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس Solusvm سرور اصلی Master License

Solusvm


امکان مجازی سازی بر پایه KVM , OpenVZ , Xen دارد
نصب بر روی سرور اصلی دارد
فعالسازی لحظه ای دارد
بدون محدودیت در تعداد سرور مجازی دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات Solusvm دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس سیستم مدیریت ایمیل اسپم Outgoing Spam Monitor

Outgoing Spam Monitor


فعالسازی لحظه ای دارد
مانیتورینگ ایمیل های اسپم به صورت لحظه ای دارد
امکان تغییر آی پی دارد
نصب بر روی کنترل پنل سی پنل دارد
فعال بودن کلیه امکانات Outgoing Spam Monitor دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس فایروال لایه 7 Imunify360

Imunify360


فعالسازی لحظه ای دارد
مانیتورینگ لحظه ای تمام سایت های روی سرور دارد
امکان تغییر آی پی دارد
فعال بودن کلیه امکانات Imunify360 دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس لایت اسپید لود بالانسینگ Web ADC (Load Balancer) LiteSpeed

web-adc-litespeed


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
نصب بروی کنترل پنل های پلسک(لینوکس)، دایرکت ادمین، سی پنل دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات LiteSpeed Load Balancer دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس نامحدود WHMCS

WHMCS


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات WHM Reseller دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس نامحدود پلسک (Plesk) سرور اختصاصی

Plesk


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات Plesk دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس وب سرور لایت اسپید (LiteSpeed)

LiteSpeed-Webserver


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات LiteSpeed - دارد
امکان انتخاب تعداد پردازنده ها (Worker) - دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی - دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده - دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس cPGuard Security Licensing System

cPGuard


فعالسازی لحظه ای دارد
سازگار با سی پنل و دایرکت ادمین دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات cPGuard دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس LetsEncrypt - FleetSSL cPanel - لایف تایم

FleetSSL cPanel


فعالسازی لحظه ای دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات FleetSSL cPanel دارد
کاملا اورجینال و اصلی و قانونی دارد
قابلیت ارسال تیکت پشتیبانی به سازنده رسمی دارد
این لایسنس اشتراکی نمی باشد دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس Solusvm سرور فرعی - Slave License

Solusvm


امکان مجازی سازی بر پایه KVM , OpenVZ , Xen دارد
نصب بر روی سرورهای فرعی دارد
فعالسازی لحظه ای دارد
بدون محدودیت در تعداد سرور مجازی دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات Solusvm دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس ماژول کنترلر رادیو سرور WHM Sonic سی پنل

WHM Sonic


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات WHM Sonic دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان

لایسنس نرم افزار Softaculous

softaculous


فعالسازی لحظه ای دارد
عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال دارد
امکان تغییر آی پی دارد
بروزرسانی خودکار دارد
فعال بودن کلیه امکانات softaculous - دارد
پشتیبانی 24 ساعته پورتال نیک دارد
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی دارد
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده دارد
هزینه هر بار تغییر آی پی 50 هزار تومان