هاستینگ لینوکس خارج - پرسرعت

هاست لينوکس(خارج-پرسرعت) - LAHC100
  • justify;">خدمات ميزبانی وب لينوکس خارج به صورت مدیریت نشده ( Self Managed ) ارائه می شوند و گروه پورتال نيک صرفا کارکرد کليه سرویس های سرورها ضمانت می نمايد و مديریت سايت بر عهده خریدار می باشد. به منظور مشاهده پشتیبانی مدیریت شده خدمات میزبانی وب گروه پورتال نيک کليک کنيد.

    150,000 ريال
    شش ماهه

سفارش دهید
هاست لينوکس(خارج-پرسرعت) - LAHC200
  • //www.portalnic.ir/fa/webhosting/linuxwebhosting-abroad/2-static/4682-support-managed-web-hosting" target="_blank">پشتیبانی مدیریت شده خدمات میزبانی وب گروه پورتال نيک کليک کنيد. خدمات ميزبانی وب لينوکس خارج به صورت مدیریت نشده ( Self Managed ) ارائه می شوند و گروه پورتال نيک صرفا کارکرد کليه سرویس های سرورها ضمانت می نمايد و مديریت سايت بر عهده خریدار می باشد. به منظور مشاهده 350,000 ريال
    شش ماهه
سفارش دهید
هاست لينوکس(خارج-پرسرعت) - LAHC500
هاست لينوکس(خارج-پرسرعت) - LAHC1000
هاست لينوکس(خارج-پرسرعت) - LAHC2000
هاست لينوکس(خارج-پرسرعت) - LAHC5000