پرینت

تحقیقات درباره اتهامات آزارهای جنسی مدیران ارشد گوگل آغاز شد

on .

تحقیقات درباره اتهامات آزارهای جنسی مدیران ارشد گوگل آغاز شدشرکت آلفابت در واکنش به شکایات سهامداران تحقیقاتی را درباره اتهامات آزار جنسی علیه مدیران ارشد گوگل و نحوه برخورد هیئت مدیره شرکت با آنها انجام می دهد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای