88981423
128 64 32 0902


سوال داری؟!!
بپرس (مشاوره رایگان)

سرور اختصاصي ايران

 • CPU: Core2Quad 8400
 • RAM: 4 GB
 • HDD: 250 GB SATA
 • Bandwidth: 100 GB / month
 • IP: 1سفارش ۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان

سرور اختصاصي آلمان

 • CPU: Intel® Core™ i7-920 QuadCore
 • RAM: 24 GB DDR3 RAM
 • HDD: 2 x 750 GB SATA
 • Bandwidth: 10 TB / month
 • IP: 1
 • 100 GB Backup Space


   سفارش ۳،۶۰۰،۰۰۰ ريال

سرور اختصاصي آمریکا

 • CPU: Core2Quad Q9300
 • RAM: 8 GB
 • HDD: 1 TB SATA
 • Bandwidth: 5 TB / month
 • IP: 5سفارش ۴،۶۰۰،۰۰۰ ريال