88981423
128 64 32 0902


سوال داری؟!!
بپرس (مشاوره رایگان)

سرور مجازی لينوکس برنزی


فضا 50 گیگا بایت هارد پرسرعت SAS
ترافیک ماهیانه 45 گیگا بایت
Ram(حافظه داخلی):1 گیگابایت
دسترسی Root به سرور مجازی
تعداد IP : یک عدد
کنترل پنل Direct Admin رایگان
دیتا سنترهای ايراني

سفارش 450،۰۰۰ تومان

سرور مجازی لينوکس طلايی


فضا 200 گیگا بایت هارد پرسرعت SAS
ترافیک ماهیانه 450 گیگا بایت
Ram(حافظه داخلی):5گیگابایت
دسترسی Root به سرور مجازی
تعداد IP : یک عدد
کنترل پنل Direct Admin رایگان
دیتا سنترهای ايراني

   سفارش 1،25۰،۰۰۰ تومان

سرور مجازی لينوکس نقره ای


فضا 150 گیگا بایت هارد پرسرعت SAS
ترافیک ماهیانه 300 گیگا بایت
Ram(حافظه داخلی):3گیگابایت
دسترسی Root به سرور مجازی
تعداد IP : یک عدد
کنترل پنل Direct Admin رایگان
دیتا سنترهای ايراني

    سفارش 7۵۰،۰۰۰ تومان

سرور مجازی ویندوز - پلن 1


فضا 50 گیگا بایت هارد پرسرعت SAS
ترافیک ماهیانه 45 گیگا بایت
Ram(حافظه داخلی):1گیگابایت
دسترسی Administrator به سرور مجازی
تعداد IP : یک عدد
 Windows Server 2019
دیتا سنترهای ايراني

    سفارش 45۰،۰۰۰ تومان