88981423
128 64 32 0902


سوال داری؟!!
بپرس (مشاوره رایگان)

پرینت

شرایط استفاده از خدمات پورتال نيک

 شرایط استفاده از سرويس های پورتال نيک


فصل اول: تعاريف


 1.1 مشتري: حقيقي يا حقوقي که اقدام به خريد و پرداخت هزينه سرويس ها مي نمايد.

1.2 سرويس: هر يک از خدمات ثبتي، نرم افزاري، فني و ارتباطي قابل ارائه توسط پورتال نيک.

1.3 پرتال مشتريان: وب سايتي به آدرس my.portalnic.ir که مشخصات مشتري در آنجا ثبت شده و مشتري در آنجا حساب داشته و از طريق اين حساب مي تواند فهرست سرويس هاي خود را مشاهده، تمديد يا ارتقا داده و يا ويرايش و بروز رساني کند. ضمن اينکه کليه مکاتبات الکترونيکي و پست الکترونيکي(ايميل) هاي مشتريان و ساير کاربران با پورتال نيک در آنجا ثبت شده و از طريق شماره درخواست (تيکت) قابل پيگيري است.

1.4 تعرفه: فهرست کامل سرويس هاي قابل ارائه همراه با ويژگي ها، محدوديتها و قيمتها، به نحوي که مشتري کاملاً آگاه گردد.

1.5 هرزنامه (SPAM): ارسال نامه الکترونيکي(ايميل) به فرد و يا افرادي بدون اينکه گيرنده ايميل بخواهد.

1.6 ديتا سنتر: محل نگهداري سرورها مي باشد که در داخل ايران و يا خارج از ايران مي باشد.

1.7 تحويل خدمات:  ارائه اطلاعات سرويس هاي مشتري و يا اعلام انجام ساير خدمات بر اساس فاکتور يا قرارداد بين مشتري و پورتال نيک.

1.8 منابع RAM (بر حسب مگابايت): ميزان استفاده از حافظه اصلي سرور يا سرورهايي که به وب سايت مشتري سرويس ميدهند؛ هنگامي که کاربران آن سايت درحال استفاده و مشاهده آن سايت مي باشند.

1.9 منابع CPU (بر حسب درصد): ميزان استفاده از پردازنده سرور يا سرورهايي که به وب سايت مشتري سرويس ميدهند؛ جهت پردازش درخواست ها وا جراي کدهاي دايناميک آن سايت، نسبت به کل توان پردازنده سرور؛ هنگامي که کاربران آن سايت در حال استفاده و مشاهده آن سايت مي باشند.

1.10 فضاي هاست:  ميزان فضايي که براي ذخيره کليه فايلهاي مشتريان، اعم از وب سايت ها، پست هاي الکترونيکي(ايميل ها) ، پايگاه داده ها و همچنين لاگ هاي آنها، که توسط يک وب سايت مصرف مي گردد.

1.11 پهناي باند / ترافيک ماهيانه (برحسب گيگابايت):  ميزان حجمي انتقال اطلاعات بين کاربران يک وب سايت و سرور يا سرورهاي سرويس دهنده به وب سايت مشتري در يک ماه (ميلادي).

1.12 بالا بودن سرور: در دسترس بودن عمومي سرور در شبکه اينترنت در حداقل 2 نقطه مختلف از دنيا، که بسته به سرويس هاي مختلفي که روي يک سرور قراردارد بايد پاسخ تست هاي زير مثبت باشد:

 • وب سرور: Ping عمومي سرور يا پاسخ دهي سرور روي پورت 80 ازطريق Telnet
 • پست الکترونيکي(ايميل) سرور: Ping عمومي سرور يا پاسخ دهي سرور روي پورت 25 يا 110 ازطريق Telnet
 • ديتابيس سرور: پاسخ دهي سرور روي پورت MSSQL Server و MySQL

1.13 آپ تايم (Uptime): نسبت ميزان زماني که کليه سرويس هاي سرويس دهنده به وب سايت مشتري در شبکه اينترنت بالا مي باشند، به کل مدت قرارداد سرويس دهي به درصد. در صورتي که وب سايت يا برخي از سرويس ها به دليل عدم رعايت بندهاي اين قرارداد به حالت تعليق درآيند در اين زمان محاسبه نمي شود.

1.14 قيمت قراردادي: درصورتي که مشتري تمايلي به سفارش آنلاين نداشته و درخواست بستن قرارداد کتبي و فاکتور رسمي داشته باشد، سرويس موردنظر با قيمت قراردادي محاسبه مي شود که اين قيمت در مشخصات سرويس ها قيد شده است. براي اشخاص حقوقي فروش فقط به صورت قراردادي خواهد بود.

 فصل دوم: احراز هويت - مالکيت سرويس


2.1  سرويس ها با توجه به حقيقي / حقوقي که خريداري مي شود، مالک و صاحب امتياز سرويس خواهند بود.

 • شخص حقيقي:  بصورت آنلاين از داخل وب سايت سفارش مي دهد. با مشخصات و پست الکترونيکي(ايميل) که در هنگام ثبت نام وارد مي کند بعنوان مالک سرويس شناخته مي شود. اطلاعات محرمانه سرويس (مانند درخواست رمز)، پشتيباني و پاسخگويي فقط به پست الکترونيکي(ايميل) که در هنگام ثبت نام وارد شده داده مي شود. بديهي است مشتري مي تواند در هر لحظه که مي خواهد پست الکترونيکي(ايميل) خود را در پورتال پشتيباني تغيير دهد. چنانچه به پست الکترونيکي(ايميل) خود دسترسي نداشته باشد، تنها با ارائه کارت شناسايي معتبر که منطبق بر مشخصات خريدار در هنگام ثبت نام مي باشد و درخواست نامه کتبي، مي تواند مشخصات و پست الکترونيکي(ايميل) خريدار را از طريق بخش پشتيباني تغيير دهد.
 • شخص حقوقي: بصورت کتبي و با قرارداد رسمي که بصورت حضوري يا فاکس ارسال مي گردد، سرويس خريداري مي شود و از پورتال نيک فاکتور رسمي دريافت مي کند. مالک سرويس شرکت مي باشد و شخصي را بعنوان نماينده و مدير سايت خود معرفي مي نمايد. شرکت هرلحظه که بخواهد مي تواند با نامه سربرگ شرکت به همراه مهر شرکت و صاحبان امضا، مدير و اشخاصي که مجوز دريافت رمز را دارند به پورتال نيک اعلام نمايد.

توجه: شرکت ها نمي بايست سرويس هاي را از داخل وب سايت و بصورت شخص حقيقي خريداري نمايند. در غيراين صورت پورتال نيک به روش شخص حقيقي عمل کرده و تغيير مالکيت تنها با رضايت خريدار قبلي مي باشد.

2.2  در مورد مشتريان با هويت شخص حقوقي، يک نفر نماينده تام الاختيار شرکت (که معمولا مديرعامل شرکت مي باشد) در پورتال مشتريان معرفي مي گردد. اين نماينده نسبت به سرويس تهيه شده همانند خود شخص حقوقي اختيار تام دارد. وظيفه اعلام کتبي نماينده جديد در آينده بر عهده مشتري بوده و پورتال نيک در صورت عدم دريافت اعلام کتبي مسئوليتي نسبت به حقوق و عملکرد مالکيتي ومسئوليتي مشتري نخواهد داشت.

2.3  براي حفظ حقوق قانوني مشتريان، کليه مشتريان موظف به ارائه اطلاعات هويتي خود شامل کپي شناسنامه، کپي کارت ملي براي اشخاص حقيقي و درخواست شخص حقوقي همراه با کپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات به پورتال نيک مي باشند. در صورتيکه پورتال نيک، در هنگام تکميل فرآيند خريد و به جهت تسهيل و تسريع امور، اقدام به دريافت و کنترل اين مدارک ننمايد پس از آن حق دريافت اين مدارک همواره براي پورتال نيک محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به پورتال نيک، حقوق مالکيتي مشتري ملغي محسوب مي شود و ضمناً عواقب اعلام ناصحيح اطلاعات مستقيماً بر عهده مشتري خواهد بود. پورتال نيک مسئوليتي در قبال کنترل صحت امضاﺀ يا مدارک مشتريان و نمايندگان آنها ندارد.

2.4 مشتري اذعان مي نمايد که کليه اطلاعات هويتي ارائه شده و آدرسها و شماره تماس و امثال آن صحيح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پورتال مشتريان ميکوشد. پورتال نيک حق دارد هر زمان که نياز به کنترل اين اطلاعات داشته تصوير برابر اصل اين اطلاعات را از مشتري دريافت نمايد. پورتال نيک حق دارد تا تکميل اطلاعات صحيح و مستند نسبت به تعليق سرويس اقدام نمايد.

فصل سوم: پشتيباني


3.1  پشتيباني و پاسخگويي به سوالات و مشکلات مشتريان بر مبناي پورتال مشتريان بوده و درخواست به 3 روش انجام ميشود:

 • ارسال درخواست (تيکت):  مشتري مي تواند مشکلات و درخواستهاي خود را از ناحيه کاربري به ناحيه پشتيباني ارسال نمايد.
 • ارسال از طريق نامه الکترونيکي(ايميل): مشتري موطف است مشکلات خود را با همان پست الکترونيکي(ايميل)ي که در پورتال مشتريان ثبت کرده و به واحد پشتيباني نامه الکترونيکي(ايميل) بزند. با ارسال نامه الکترونيکي(ايميل) به واحد پشتيباني يک کد درخواست(شماره تيکت يا پيگيري) به مشتري جهت پيگيري هاي بعدي بصورت خودکار داده ميشود.
 • تماس تلفني: مشتري مي تواند گزارشات خرابي سايت، مشکلات و موارد اضطراري را به صورت تلفني و در ساعات کاري شرکت مطرح نمايد. بديهي است از آنجا که شناسايي صاحب سرويس از پشت خط تلفن مقدور نميباشد، لازم است بصورت ارسال درخواست (تيکت) مورد مطرح شود.

3.2  به لحاظ حفظ امنيت، ارائه اطلاعات بسيار محرمانه (همانند اطلاعات کاربري و رمز هاست) بصورت تلفني در تماس ها مقدور نميباشد و دريافت آنها تنها با ارسال درخواست در ناحيه کاربري مشتري مقدور ميباشد.

فصل چهارم: تغييرات


4.1 تغييرات توافق نامه:  توافقنامه استفاده از خدمات پورتال نيک تابعي است از قوانين جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين بين المللي و توافقات مجامع بين المللي ناظر بر سرويس هاي قابل ارائه پورتال نيک و از آنجا که اين قوانين و توافقات در سطح کشور و بين الملل به طور آنلاين و ماهانه امکان تغيير دارند، پورتال نيک حق تغييرات آتي در توافقنامه را بر خود محفوظ مي داند و نسخه توافقنامه بروز شده و از طريق لينک به صفحه شرايط و قوانين در وب سايت پورتال نيک در دسترس عموم خواهد بود. ضمنا پورتال نيک مسئوليتي نسبت به اطلاع رساني نفر به نفر درخصوص تغييرات احتمالي نداشته ومشتري مي بايست موارد را عندالزوم کنترل نمايد.

4.2 تغييرات تعرفه:

 • در صورت تغيير تعرفه درحين استفاده از سرويس، مشتري در صورت تمايل به ارتقا سرويس فعلي خود، موظف به رعايت قيمتهاي جديد خواهد بود. ليکن خدمات مشتري با تعرفه قبلي تا پايان دوره آن ارائه مي گردد.
 • هزينه هاي کارشناسي نيروي فني و يا ساير خدماتي که در هنگام استفاده از يک سرويس اوليه مورد نياز مشتري واقع مي گردد، تابع تعرفه روز درخواست جديد مشتري مي باشد. ليکن خدمات مشتري با تعرفه قبلي تا پايان دوره آن ارائه مي گردد.
 • ارتقاي سرويس ميزباني از يک سرويس به سرويس بالاتر انجام مي گيرد و هزينه آن معادل تفاضل هزينه دو سرويس در ماه هاي باقيمانده از سرويس مي باشد.
 • سرورهاي اختصاصي و مجازي تنها ارتقا (Upgrade) مي يابد وتنزل (Downgrade) داده نمي شود.
 • تغييرات تعرفه از طريق وب سايت اعلام شده و مشتري موظف به تبعيت از آن براي سفارشات جديد مي باشد؛ مگر اينکه پيش فاکتور مهلت دار در اختيار باشد که قبل از تغييرات تعرفه براي وي صادر شده باشد.

4.3 تغييرات فني: پورتال نيک براي بهبود کيفيت خدمات حق انجام تغييرات فني، سخت افزاري، نرم افزاري يا شبکه اي را در سرويس هاي ارائه شده دارد. در مورد تغييراتي که سرويس مشتري را تحت تاثير قرار مي دهد پورتال نيک موظف است از يک روز تا يک ماه قبل از اعمال تغييرات، از طريق وب سايت پورتال نيک، پرتال مشتريان و يا ارسال خبرنامه به آدرس پست الکترونيکي(ايميل)مشتريان اطلاع رساني نمايد. مشتري نيز موظف است خود را با اين تغييرات سازگار نمايد. هرگاه به دليل موارد ضروري، پورتال نيک امکان اطلاع رساني را از دست بدهد و يا فوريتهاي فني وي را ناچار به اين امر نمايد، مسئوليتي براي اطلاع رساني زمان و نحوه تغييرات نخواهد داشت. ضمناً مشتري به پورتال نيک وکالت مي دهد تا در زمان مورد نياز در جهت بهبود سطح کيفي سرويس اقدام به انجام فعاليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري روي سرورهاي اختصاصي و سرويس هاي ميزباني آن نمايد.

4.4  تغييرات مالکيت:  تغييرات مالکيت سرويس از طريق درخواست مشتري (تيکت) يا نماينده وي در پورتال مشتريان انجام ميگردد.

 • پورتال نيک در راستاي حفظ حقوق مشتريان خود حق دارد مدارک شناسايي متقاضي تغيير مالکيت را جهت احراز هويت وي و انطباق با مشخصات مالک سرويس دريافت کند.
 • پورتال نيک مي تواند تا زماني که اطلاعات کافي در مورد موارد مشکوک پيدا نکرده است، اقدامي براي تغيير مالکيت يک سرويس صورت ندهد.
 • پورتال نيک درصورتي که شخص جديد شرايط و ضوابط پورتال نيک را قبول داشته باشد، مالکيت را به شخص جديد انتقال دهد.

فصل پنجم: تحويل خدمات


5.1 نحوه تحويل:

 • پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط مشتري، با آماده شدن سرويس مشتري، مراتب از طريق پست الکترونيکي(ايميل) مندرج در پروفايل و يا فرم هاي فروش به مشتري اطلاع داده مي شود. عدم دسترسي مشتري به آدرس پست الکترونيکي(ايميل) مورد نظر مانع تحويل سرويس نمي گردد.
 • مشتري در صورتيکه در بازه زماني حداکثر زمان تحويل، نامه الکترونيکي(ايميل) مذکور را دريافت ننمايد، موظف است حداکثر 48 ساعت پس از پايان زمان تحويل مجاز از طريق نامه الکترونيکي(ايميل) و يا پورتال مشتريان پورتال نيک اعلام نمايد.
 • در صورت بروز شرايط ويژه فني و يا محدوديتهايي که تحويل در زمان مقرر آن انجام نشود، پورتال نيک مجاز به افزايش زمان تحويل سرويس تا 2 برابر خواهد بود.
 • مشتري حق درخواست لغو سرويس تحويل نشده را تا قبل از سپري شدن 2برابر زمان تحويل مجاز آن سرويس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحويل 7 روز باشد، در صورت عدم تحويل مشتري تا 14 روز مجاز به انصراف از خريد و دريافت وجه پرداختي خود نمي باشد.
 • پورتال نيک مسئوليتي در قبال عدم تطابق با نياز و يا عدم استفاده مشتري از سرويس تحويل شده ندارد.
 • سرويس هاي مرتبط با دامنه اي که توسط پورتال نيک ثبت و يا تمديد نشده اند و نزد ثبت کننده ديگري مي باشند در هنگام پرداخت فاکتور، تحويل شده فرض مي گردند.

5.2 حداکثر زمان تحويل:

 • حداکثر زمان تحويل براي سرويس هاي پورتال نيک با عنايت به شرايط عمومي کشور و با فرض بدترين حالات ممکن به شرح ذيل است:
  • سرور اختصاصي: 4 روز کاري
  • ثبت دامنه: 2 روز کاري
  • سرويس ميزباني: 2 روز کاري
 • در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعريف شده، مشتري موظف به اعلام کتبي با امضا ذيل نامه به بخش فروش پورتال نيک و دريافت رسيد ارسال مي باشد.
 • پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه و کلمه عبور کنترل پنل به مشتري، بدليل سلب امکان نظارتي از پورتال نيک، پورتال نيک هيچ مسئوليتي نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.
 • در مورد ثبت دامين هاي ir که مي بايست توسط پژوهشگاه دانشهاي بنيادي تاييد و فعال گردد، با توجه به اينکه به طور کلي پورتال نيک کنترلي در زمان تاييد دامين نداشته و همچنين به دليل نقص در مدارک يا مشخصات ممکن است مدت زمان تاييد دامين به طول انجامد، زمان رزرو اوليه دامين مبناي تحويل قرار مي گيرد.

5.3 تطابق با سفارش: در صورت وجود هرگونه مغايرت سرويس ارائه شده به مشتري با مشخصات سرويس، مشتري موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ راه اندازي سرويس  اطلاع دهد و پورتال نيک نيز موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد؛ در غير اينصورت مسئوليت پورتال نيک صرفاً محدود به اصلاح سرويس پس از تاريخ اعلام مشتري و فقط تا پايان زمان سرويس مي باشد وزمان سرويس دهي افزايشي نخواهد يافت.

فصل ششم: امنيت ومحرمانگي


6.1  پورتال نيک با تدابير امنيتي خود مسئول، حفظ امنيت سرويس هاي ارائه شده ميباشد.

6.2  پورتال نيک مسئوليتي نسبت به ضعف و مشکلات امنيتي نرم افزارهاي نصب شده و مورد استفاده مشتريان ندارد.

6.3  کليه اطلاعات شخصي که مشتري در هنگام ثبت نام وارد نموده محرمانه بوده و پورتال نيک در اختيار کسي قرار نخواهد داد.

6.4 پورتال نيک مسئوليتي نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور سرويس هاي خريداري شده توسط اشخاص ثالث ندارد.

6.5  اطلاعات و داده هاي مشتريان در سرويس هاي ميزباني فردي متعلق به مشتري بوده و پورتال نيک حق بهره برداري و يا استفاده از آنها را ندارد.

6.6  نصب پرتال يا برطرف کردن مشکلات نرم افزاري روي سايت هاي مشتري با دريافت هزينه اضافي مقدور مي باشد.

فصل هفتم: مرجع قضاوت


 در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، مشتري موظف است در ابتدا نسبت به اعلام موضوع با پورتال نيک از طريق پورتال مشتريان و يا شماره فکس پورتال نيک اقدام نمايد تا موضوع رسيدگي شود. در صورت عدم حصول نتيجه پس از 15روزکاري، مشتري مي تواند به شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهد. ضمناً مشتري و پورتال نيک نظر اين شورا را به عنوان حکم مرضي الطرفين پذيرفته وحق شکايت و يا درخواست حکم به ساير مراجع را نخواهد داشت.

فصل هشتم: فعاليتهاي غير مجاز مشتري


 تخطي از هر يک از شرايط درج شده در ذيل موجب تعليق سرويس مي شود. پورتال نيک تنها تشخيص دهنده تخطي از شرايط مندرج مي باشد. پورتال نيک حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلي و يا اجتناب از سرويس دهي را براي خود محفوظ مي دارد. زماني که پورتال نيک از تخطي يک مشتري از شرايط مندرج اطلاع پيدا مي کند نسبت به بررسي فني و يا حقوقي موضوع اقدام خواهد کرد. در اين زمان ممکن است براي جلوگيري از ادامه تخلف، سرويس مشتري به صورت موقت قطع گردد. پس از تکميل بررسي ها پورتال نيک بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازي، تعليق يا قطع سرويس خاطي خواهد بود. همچنين پورتال نيک در صورت لزوم حق پيگرد قانوني شکايت و اخذ خسارت از متخلف را نيز براي خود محفوظ مي دارد. هر گونه عملي که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولي از نظر قوانين جاري کشور ايران يا کشور محل قرارگيري سرورها خلاف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب مي گردد. پورتال نيک هيچگونه وجهي به مشتري متخلف از شرايط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعاي خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. همچنين مشتري متخلف مسئول جبران کليه خسارات مادي و معنوي وارده به پورتال نيک، ساير مشتريان پورتال نيک و يا ديتاسنتر سرويس مورد نظر خواهد بود. پورتال نيک سايت ها و فعاليت هاي زير را پشتيباني نمي کند و سايت هاي موردنظر سريعاً بسته يا حذف خواهند شد:

 • ضد قوانين جمهوري اسلامي ايران: وب سايتهايي که بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي کنند و يا قانون جرائم رايانه اي جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمي کنند.
 • کلاهبرداري و دزدي: با سايتهايي که به هر شکلي و با هر نيتي قصد فريب بازديدکنندگان سايت را دارند، از قبيل ايجاد سايتهاي مشابه بانکها و موسسات براي دريافت اطلاعات شخصي، دريافت وجه و عدم سرويس دهي و کلاهبرداري و ... سريعاً برخورد شده و بدون اطلاع قبلي حذف خواهند شد.
 • عدم رعايت قانون کپي رايت:  استفاده از نرم افزارهاي بدون رعايت حق کپي رايت ايران و بين المللي.
 • سايت هاي ضد اخلاقي،ديني: کليه سايتهاي ضداخلاقي يا مخالف اديان الهي پشتيباني نشده و سرويسشان قطع خواهد شد.
 • ارسال يا اجراي فايلهاي مخرب به هر زبان برنامه نويسي و سعي در نفوذ به حريم فايلهاي کاربران ديگر يا فايلهاي سرور.
 • وجود فايلهاي حاوي ويروس عمداً ويا سهواً در فضاي سرويس مورد مشتري.
 • ارسال هرزنامه (Spam) عمداً ويا سهواً حتي اگر از سرويس ميل سرويس دهنده ثالثي استفاده شده باشد.
 • گزارش فني پورتال نيک و يا ديتاسنتر مبني بر عدم امکان سرويس.
 • انجام فعاليتهايي که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات پورتال نيک به مشتري و يا ساير مشتريان گردد.
 • استفاده از سرويس جهت ايجاد اختلال و يا نفوذ در سيستمهاي اشخاص ثالث.
 • انجام فعاليت IRC
 • عدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته در هر سرويس.
 • مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه.

در صورت بروز چنين مسائلي پورتال نيک حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود: دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عمدي براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايت ها بدون مجوز از مالکان آنها و ...

فصل نهم: مسئوليت


9.1  هر کس بايد در حفظ داده هاي خود کوشا باشد. رعايت نکات امنيتي نظير استفاده از پرتال هاي نرم افزاهاي امن، استفاده از رمز هاي عبور مشکل براي کنترل پنل، پورتال مشتريان و... بر عهده مشتري بوده و در صورت هر گونه دسترسي غير مجاز از سوي افراد ناشناس، پورتال نيک هيچگونه مسئوليتي را بر عهده نميگيرد.

9.2  مالکيت سرويس و کليه مسئوليت ها و حقوق مرتبط با آنها بر عهده ميشتري ميباشد.

9.3  پورتال نيک مسئوليتي در قبال کنترل صحت اطلاعات خريداران ندارد. بديهي است مشترياني که با اطلاعات ناقص يا نادرست سرويسي خريداري ميکنند، هرگونه حق و مالکيتي براي آن سرويس را از دست خواهند داد.

فصل دهم: محتوا


 10.1  سرويس هاي پورتال نيک مي بايست در جهت مقاصد قانوني استفاده گردد. انتقال، نگهداري يا انتشار هر گونه اطلاعات يا داده که مخالف هر قانون اجرايي باشد يا مستقيماً به تخلف از قانون خاصي کمک کند ممنوع است. اين مورد مي تواند شامل موارد زير باشد: (البته محدود به موارد زير نيست)

 • قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپي رايت بدون مجوز
 • استفاده غير مجاز از علائم و اسامي تجاري ديگران
 • استفاده غير مجاز از لوگو هاي ديگران
 • اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور
 • هرگونه تخلف از قانون جرايم رايانه اي ايران
 • انتشار اکاذيب عليه ديگران
 • ادعاهاي دروغين وغيرقابل استناد
 • کلاه برداري هاي اينترنتي و هرگونه عاملي که موجب فريب بازديدکنندگان شود.
 • سايتهاي فعال در زمينه HYIP و يا داراي سيستم هرمي
 • فروش يا تبليغ هرگونه کالا يا خدمات غير مجاز طبق قوانين جاري ايران و کشوري که سرورها در آن قرار دارد.
 • سايتهاي مرتبط يا حامي گروههاي شناخته شده تروريست بين المللي
 • استفاده از سرويس هاي پورتال نيک براي نگهداري، ارسال، نمايش، انتقال، تبليغ يا هر عمل مشابه بر روي داده هاي مرتبط با مسائل جنسي و غير اخلاقي به هر شکل

10.2  مسئوليت محتواي درج شده در سرويس تامين شدۀ مشتري و يا متصل به دامنه مشتريي از پورتال نيک تماماً بر عهده مشتري است. اين مسئوليت شامل موارد تخلف عمد و سهو و يا مواردي که توسط اشخاص ثالث نيز انجام مي پذيرد خواهد بود.

10.3  در صورت عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جبران کليه خسارات و هزينه هاي مادي و معنوي کلي و جزئي وارد بر پورتال نيک در پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح بر عهده مشتري خواهد بود.

10.4  مشتري حق استفاده از محتواي اشخاص ثالث را بدون کسب رضايت ايشان ندارد و در صورت اعلام اين اشخاص به پورتال نيک و ارائه مدارک مثبت قابل قبول براي پورتال نيک، حق قطع فوري سرويس تا رسيدگي کامل براي پورتال نيک محفوظ بوده و مسئوليت جبران کليه خسارات وارد بر اشخاص ثالث وپورتال نيک بر عهده مشتري است.

10.5  پورتال نيک برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرويس ها و اقامه دعوا و ارائه اطلاعات مشتري که محتواي مجرمانه در سرويس خود و يا در سرويس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائي اقدام نمايد.

فصل يازدهم: لغو سرويس توسط مشتري – بازگشت هزينه


 مشتري مي تواند تا 30 روز بعد از ايجاد شدن هاست، سرويس هاست خود را کنسل نمايد. در اين صورت چنانچه سرويس مورد نظر هزينه راه اندازي نداشته باشد، کل مبلغ دريافتي برگشت داده مي شود. چنانچه مدت زمان استفاده از 30 روز گذشته باشد، هزينه بصورت ماهيانه محاسبه شده و مابقي مبلغ دريافتي برگشت داده مي شود. مشتري موظف است که قبل از کنسل کردن سرويس خود، کليه اطلاعات مورد نياز خود را بردارد؛ زيرا به محض کنسل نمودن سرويس، سرويس مشتري حذف خواهد شد.

 • توجه مهم 1: سرويس هاي اضافي که به همراه هاست خريداري مي شود (مانند:Park Domain، Addone Domain و يا IP اختصاصي و... ) درصورت کنسل کردن، امکان بازگشت هزينه وجود ندارد.
 • توجه مهم 2: ضمانت بازگشت هزينه تا 30روز، شامل سرويس هاي نمايندگي، سرورهاي مجازي، سرورهاي اختصاصي و دومين نمي شود.

فصل دوازدهم: ارتقا سرويس


 

12.1  مشتري مي تواند در هر زماني که مايل بود سرويس خود را ارتقا دهد. درصورت امکان ارتقا سرويس و تاييد آن توسط پورتال نيک، به نسبت ميزان باقيمانده از اعتبار سرويس فقط اختلاف هزينه سرويس دريافت مي شود.

12.2  پورتال نيک هيچگونه ضمانتي بابت امکان ارتقا سرويس در هر زمان را نمي کند. درصورت عدم امکان ارتقا سرويس فعلي، سرويس جايگزين به مشتري پيشنهاد مي گردد.

فصل سيزدهم: ضوابط خاص دامنه


13.1 پورتال نيک کليه دومين ها را با نام مشتري ثبت ‏مي کند و صاحب امتياز و مالک دومين ها مشتري ‏خواهد بود.‏

13.2 پورتال نيک يک نامه الکترونيکي(ايميل) يادآوري حداقل 7 روز قبل ‏از اتمام سرويس جهت تمديد به شما ارسال خواهد ‏کرد. پورتال نيک تا 7 روز بعد از اتمام سرويس به ‏مشتري فرصت خواهد داد تا دومين را تمديد نمايد.‏ بعد از 7 روز از اتمام دومين، در صورت عدم ‏تمديد دومين، پورتال نيک اين اجازه را دارد که ‏دومين را به شخص ديگري واگذار کند.‏

13.3  مشتري موظف به رعايت تمامي قوانين دومين وضع شده ‏توسط ثبت کننده اصلی خواهد بود. در صورت عدم رعايت قوانين، دومين توسط ثبت کننده اصلی ‏بسته خواهد شد. در اين صورت پورتال نيک هيچ گونه مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت.‏

13.4 در صورت عدم تمديد به موقع دومين، دومين از سوي رجسترار غير فعال شده و ‏جهت فعال سازي شامل جريمه خواهد شد که هزينه آن حدود 10 برابر هزينه 1 سال ‏ثبت دومين مي باشد.‏

13.5  اگر در سفارش مشتري، دامنه اي باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننمايد و يا در حين تکميل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص ديگري ثبت گردد و يا انتقال دامنه اي به پورتال نيک باشد که به هر دليل انجام نگردد، پورتال نيک تنها موظف به بازگرداندن هزينه ثبت و يا انتقال آن دامنه به حساب مشتري در پورتال مشتريان مي باشد. پورتال نيک در راستاي رضايت مشتري هزينه سرويس هاي معطل قابل بازگشت ناشي از عدم ثبت و يا انتقال يک دامنه را نيز به حساب بستانکار مشتري و به شکل اعتبار براي خريد مجدد برمي گرداند؛ ليکن اين موضوع محدود به موارد قابل انجام است.

13.6  امکان انتقال يک دامنه به پنلي خارج از پورتال نيک براي مشتري فراهم مي باشد و پورتال نيک حق ممانعت از تکميل مراحل انتقال (درصورت عدم داشتن بدهي) را ندارد.

13.7  از آنجا که پورتال نيک ثبت و تمديد دامنه و انتقال براي مشتري را به صورت واسط انجام مي دهد، عدم پذيرش توسط ثبت کنندگان بين المللي و يا ثبت کننده ir. نسبت به ثبت و يا تمديد دامنه به هر دليل مسئوليتي را متوجه پورتال نيک نخواهد کرد.

13.8 مشتري موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکيتي دامنه براي خود تحقيق لازم را به عمل آورده وپورتال نيک در صورت ادعاي شخص ثالث صاحب حق مورد تائيد پورتال نيک و مراجع ذيصلاح ايراني و بين المللي آن دامنه را مسدود نموده و به راي مراجع و يا قوانين بين المللي عمل مي نمايد.

فصل چهاردهم: ضوابط خاص ميزباني


 14.1  مشتري تا 30 روز فرصت دارد از تاريخ انقضاي هاست، اقدام به تمديد آن نمايد و پس از آن کليه اطلاعات پاک خواهد شد.

14.2  استفاده محدود از امکانات سرويس: مشتري محدود به ميزان استفاده از امکانات مشخص شده (مانند ميزان پهناي باند، ميزان فضا، تعداد پست الکترونيکي(ايميل)، تعداد ساب دومين و...) در سرويس خريداري شده مي باشد و در صورت مصرف بيش از حد مجاز تعيين شده، سرويس بحالت تعليق در آمده و مشتري مجبور است که سرويس خود را ارتقا دهد.

14.3 استفاده از سرويس هاي پست الکترونيکي(ايميل): مشتري با شرايط زير مي تواند از سرويس هاي پست الکترونيکي(ايميل) بهره ببرد:

 • در هر ساعت بيشتر از 100 نامه الکترونيکي(ايميل) نفرستد. اين محدوديت جهت کارايي سرويس گذاشته شده است.
 • هر نامه الکترونيکي(ايميل) نبايد بيش از 20گيرنده داشته باشد. اين محدوديت جهت سرعت و کارايي سرويس گذاشته شده است.
 • براي پست الکترونيکي(ايميل) هاي که بصورت POP3 استفاده مي کنيد، بيش از 100بار در هر ساعت نمي توانيد پست الکترونيکي(ايميل) خود را چک نماييد. زيرا باعث کاهش کارايي سرور مي شود.

14.4  استفاده از منابع ديتابيس: استفاده از ديتابيس نبايد باعث شود که کارايي سرور کاهش يابد يا به مخاطره بيفتد. ديتابيسي که 10درصد از Query هاي آن بيشتر 1 ثانيه طول بکشد، کارايي سرور را کاهش داده و مشتري بايد در مديريت ديتابيس هايش پاسخگو باشد.

14.5  استفاده از پزدازنده مشترک: هر مشتري نمي تواند بيشتر از 10درصد پردازنده را براي مدت 5 ثانيه در اختيار بگيرد.

14.6  استفاده از حافظه سرور: اکانت مشتري در هر زماني نمي تواند بيشتر از 256 مگابيت از حافظه سرور (RAM) را اشغال نمايد. (اين محدوديت در سرويس هاي حرفه اي لينوکس تا 512 مگابايت قابل افزايش است).

14.7 محدوديت استفاده از سرويسها: اکانت مشتري نبايد بيش از 20 پروسس در هر لحظه اجرا کند (. Cron jobوظايف تعريف شده و زمانبندي شده) فاصله اجراي پروسس ها نبايد کمتر از 30دقيقه باشد.

14.8 عدم استفاده از سرويس براي مقاصد غيرقانوني و عدم پشتيبانياز سايتهاي خاص: پورتال نيک سايت ها و فعاليت هاي زير را پشتيباني نمي کند و سايت موردنظر توسط پورتال نيک سريعاً بسته يا حذف خواهند شد:

 • فعاليت در زمينه هک، کرک و امنيت : کليه سايتهايي که در زمينه هک، کرک و يا حتي آموزش امنيت فعاليت مي کنند، مورد حمله زيادي واقع مي شوند. در نتيجه فعاليت اينگونه سايت ها بر روي سرور ما اجازه داده نخواهد شد و 7 روز مهلت خواهيم داد که يا اطلاعات را انتقال و يا فعاليتشان را متوقف کنند.
 • دانلودر: اسکريپت هايي هستند که از سايتهاي مثل Rapidshare ,Mega Upload و ... دانلود مي کنند. معمولاً مدت زيادي مخصوصاً براي فايلهاي حجيم, سرور را درگير مي کنند و موجب کاهش کارايي سرور مي شوند که در اين صورت اجازه استفاده داده نمي شود.
 • پروکسي: نصب پروکسي روي سرور و استفاده بصورت طولاني و گذاشتن براي استفاده عموم ممنوع مي باشد. فقط جهت آزمايشات (مثل کش اينترنت، بررسي درست کار کردن DNS هاي سايت موردنظر و ... ) جهت بررسي يک سايت آن هم به مدت چند دقيقه ممانعت ندارد.
 • جاسوسي، استفاده غيرمجاز و تلاش براي نفوذ: کليه فعاليت هاي کاربران روي سرور Log شده و نگهداري مي شود. همچنين سرور بصورت شبانه روزي مانيتور شده و فعاليت هاي مشکوک را سريعاً متوجه مي شود. لذا آن دسته از مشترياني که قصد جاسوسي دارند (يعني تلاش براي کسب اطلاعات ديگر مشتريان روي اين سرور)، استفاده غير مجاز از سرويس ها به هر شکلي و همچنين تلاش براي نفوذ به سرور سريعاً شناسايي شده و اکانتهاي آنها بجهت حساسيت موضوع و امنيت ديگر کاربران حذف خواهد شد.
 • سايتهاي فعال در زمينه Heap و يا داراي سيستم هرمي
 • استفاده از کدهاي مخرب مانند انواع ويروسها و يا سورس هايي که موجب آلودگي يا پايين آمدن امنيت سرور گردد.
 • استفاده از برنامه هاي ضعيف نگارشي که موجب نفوذ به سرويس و ساير سرويس هاي پورتال نيک و ساير مشتريان گردد.

14.9  پورتال نيک مسئوليتي نسبت به نصب نرم افزار براي مشتري به صورت رايگان ندارد.

14.10  پورتال نيک تلاش خود را جهت راهنمايي مشتري در مسائل فني مي کند، ولي مشتري خود مسئول است با اطلاعات فني سرويس ميزباني وب آشنائي داشته و پورتال نيک مسئوليتي نسبت به آموزش نحوه بهره برداري صحيح از سرويس ندارد.

فصل پانزدهم: ضوابط خاص اجاره سرور اختصاصي و سرور اختصاصي مجازي


 15.1  پورتال نيک کليه اطلاعات، رمز و روت سرور را در اختيار مشتري قرار داده و ‏اجازه ورود و دخل و تصرف و دسترسي و ويرايش و يا مشاهده فايل هاي مشتريان را ‏ندارد.‏

15.2  پورتال نيک دسترسي کامل به سرور را در اختيار مشتريان قرار مي دهد و ‏هيچگونه دخالتي در مديريت سرور ندارد. لذا مسئوليت نگهداري و امنيت داده ها بر ‏عهده مشتري خواهد بود.‏

15.3 پورتال نيک پشتيباني و اشکالات مربوط به سرور و ديتاسنتر و يا شبکه را به عهده ‏و پاسخگو خواهد بود.‏

15.4 پشتيبان گيري از اطلاعاتVPS ‎‏ به عهده مشتري خواهد بود و در صورت نياز مي ‏تواند سرويس پشتيبان گيري از پورتال نيک را جداگانه خريداري نمايد.‏

15.5  مشتري مجاز به استفاده از منابع حافظه و پردازنده به ميزان تعيين شده مي باشد. به تشخيص پورتال نيک درصورتي که بيش از حد مجاز استفاده نمايد، مي بايست سرويس خود را ارتقا داده و يا به سرورهاي اختصاصي انتقال دهد.

15.6  درصورتي که پهناي باند بيش از مقدار تعيين شده مصرف شود، سرويس تعليق مي گردد. در مواردي که اجازه استفاده از سرويس تا پايان دوره براي مشتري فراهم شد، صورتحسابي بابت مصرف بيش از حد از پهناي باند براي مشتري ارسال مي گردد که مي بايست آنرا پرداخت نمايد.

15.7  مشتري مي بايست حداقل 7 روز قبل از ‏اتمام سرويس براي تمديد يا اعلام کنسلي سرويس خود اقدام ‏نمايد. در غير اين صورت پورتال نيک اين اختيار را دارد که در پايان ماه سرويس را قطع نمايد.

15.8  پورتال نيک مسئوليتي در قبال پشتيباني فني سرور اختصاصي به مشتري نداشته و مشتري موظف به استفاده از ارتباط ريموت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده باشد.

15.9 پورتال نيک تنها در صورت بروز مشکلاتي که موجب عدم دسترسي به سرور از راه دور مي گردد مسئول پشتيباني فني سرور بوده و البته در صورتي که بروز مشکل به خاطر سوء عملکرد مشتري باشد هزينه پشتيباني طبق فاکتورهاي ديتاسنتر از مشتري اخذ خواهد شد.

15.10  مالک تجهيزات و سخت افزار سرور اختصاصي، پورتال نيک مي باشد و پرداخت هزينه اجاره سرور موجب بروز حقي براي مشتري نمي گردد.

15.11  در صورت بروز مشکل سخت افزاري که موجب عدم دسترسي به سرور شود مشتري موظف به اعلام مورد به پورتال مشتريان پورتال نيک بوده و پورتال نيک پس از اطلاع، پيگيري هاي لازم و تماس با ديتاسنتر جهت رفع نقص را خواهد داشت.

فصل شانزدهم: ضوابط خاص نمايندگي


16.1 مشتري نمايندگي ها موظف به رعايت قوانين پورتال نيک (ضوابط مربوط به سرويس خريداري شده) مي باشند. در صورت عدم رعايت قوانين مدير سرور اين اجازه را دارد اکانت هاي ‏مشتريان را بدون اطلاع قبلي معلق نمايند. نماينده مي تواند در پنل نمايندگي دليل ‏معلق شدن اکانت مشتري را مشاهده نمايد.‏

16.2 فضاي اضافي، سرويس اضافي: نماينده هر گونه فضا، پهناي باند، ‎ IPو سرويس ‏اضافي که خريداري نمايد غير قابل باز گشت خواهد بود.‏

16.3 زير نماينده: نمايندگان مي توانند با فضا و هاست خريداري شده، پنل نمايندگي براي ‏مشتريان خود ايجاد کنند. در صورت کنسل (انصراف) نمودن سرويس خود، کليه ‏سرويس هاي مشتريان و زيرنماينده ها هم بدون بازگشت هزينه بسته يا حذف خواهد شد.‏

16.4  نماينده مي تواند در صورت عدم فعاليت خود اکانت هاي مشتريان و نمايندگان خود ‏را به پورتال نيک واگذار نمايد. پورتال نيک در زمينه پذيرفتن ميزباني مشتريان ‏نماينده مختار خواهد بود و هيچگونه تعهدي نسبت به نماينده نخواهد داشت.‏

16.5  اتمام سرويس نمايندگي: تا 15 روز مشتري فرصت دارد از تاريخ انقضاي هاست، اقدام به تمديد آن نمايد و پس از آن کليه اطلاعات پاک خواهد شد.

16.6  استفاده از منابع سرويس: کليه اکانت هاي ايجاد شده توسط نمايندگان بايد از منابع سرور که بصورت اشتراکي در اختيار کليه کاربران قرار گرفته بصورت کنترل شده استفاده نمايند، بطوريکه کارايي سرور کاهش نيايد. منابع فقط محدود به ميزان استفاده از پردازنده و حافظه و پهناي باند نمي باشد. درصورت مصرف زباد از منابع ممکن است با هشدار، معلق کردن و يا حتي کنسل کردن سرويس همراه باشد.

16.7 بازيابي اطلاعات و ديتابيس توسط کاربر: جهت سايتهاي بسيار بزرگ که حجم فايلها و يا ديتابيس بالايي دارند، بازگرداني آنها ممکن است کاري بسيار زمانبر باشد. چنانچه مدت بازگرداني اين سايت ها بيش از 30 دقيقه زمان ببرد، بايد سريعاً کار را متوقف کرده و از مدير سرور بخواهد که اطلاعات را با دسترسي بالاتر بازيابي کند؛ چون ما به کاربران اجازه اجراي يک پروسس بيش از 30 دقيقه را نمي دهيم و آنرا متوقف مي کنيم. ما اينکار را در زمان مناسب و زماني که سرور ترافيک کمتري داشته باشد، انجام مي دهيم. هزينه بازيابي اطلاعات تا 1 گيگابايت (به شرط درخواست يکبار درهر ماه) رايگان بوده و در غير اين صورت و همچنين در مورد بکاپ هايي با حجم بيشتر از 1 گيگابايت با هزينه اي که در قسمت تعرفه هاي سرويس هاي نمايندگي قيد شده، قابل انجام خواهد بود.

فصل هفدهم: ساير ضوابط خاص


17.1  مشتري موظف است سرويس هايي که نزد پورتال نيک تمديد مي نمايد را از نظر تمديد شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمديد توسط پورتال نيک، حداکثر 7روز تقويمي پس از زمان انقضاﺀ مراتب را از طريق پورتال مشتريان به پورتال نيک اطلاع دهد؛ در غير اين صورت پورتال نيک مسووليتي به عهده ندارد.

17.2  توافقات خاص مستند در پورتال مشتريان معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبي يا شفاهي و يا به هر شکل ديگر از درجه اعتبار ساقط است .

17.3  مشتري موظف است تحويل، تطابق واجراي صحيح سرويس را کنترل نمايد.

17.4  پورتال نيک هيچ مسئوليتي براي بدست آوردن دامنه از دست رفته و يا اطلاعات حذف شده از روي سرورهاي ميزباني پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت.

17.5  مسئوليت اطلاع از زمان انقضا سرويس وکنترل آنها بر عهده مشتري مي باشد؛ ليکن پورتال نيک، انقضاء سرويس هاي مشتري را از 15 روز قبل از طريق پست الکترونيک ثبت شده در پورتال مشتريان به وي يادآوري مي نمايد و عدم دسترسي مشتري به پست الکترونيکي خود، مسئوليتي را براي پورتال نيک ايجاد نخواهد کرد.

17.6  وضعيت اعتبار، فهرست سرويس ها و پرداختهاي مشتري در کنترل پرتال اختصاصي هر مشتري قرار دارد و همواره وي مي تواند براي آگاهي از وضعيت عملکرد خود از طريق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نمايد.

17.7  مدت زمان قطع سرويس ناشي از عدم پرداخت مطالبات پورتال نيک، بررسي جرائم و اعمال تشخيص کارشناسي به مدت زمان سرويس دهي افزوده نمي گردد.

فصل هجدهم: نسخه پشتيبان (Backup)


18.1  به طور کلي مسئوليت تهيه نسخه پشتيبان از داده ها و فايلها با خود مشتريان بوده و همه مشتريان مي بايست پشتيبان کليه داده هاي مورد نياز خود را در جايي غير از تجهيزات و سرورهاي پورتال نيک نگهداري نمايند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانايي بازگرداندن اطلاعات از آرشيو بکاپ هيچگونه اعتراضي مسموع نخواهد بود و پورتال نيک در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

18.2  مسئوليت بکاپ گرفتن در سرويس هاي سرورهاي مجازي و اختصاصي صرفاً به عهده خود مشتري مي باشد و پورتال نيک در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

18.3  در کنترل پنلهاي هاستينگ امکان گرفتن Backup از محتويات فضاي ميزباني و بانک اطلاعات وجود دارد که در فضاي ميزباني مشتري نگهداري ميگردد و کاربر مي تواند اينکار را خود انجام دهد و از همان طريق نيز اقدام به برگرداندن اطلاعات سايت کند.

18.4  پشتيان گيري از سرويس هاي ميزباني ارائه شده توسط پورتال نيک بصورت زير مي باشد:

 • سرورهاي لينوکس: پشتيبان گيري از سايتهاي مشتريان بصورت زمان بندي شده توسط ما بصورت رايگان صورت مي گيرد. استفاده از نسخه هاي پشتيبان فقط براي مشکلاتي که از سمت ما ( مانند مشکل سخت افزاري هارد سرور) صورت مي گيرد قابل استفاده است. در صورت درخواست و تقاضاي مشتري جهت بازگرداني اطلاعات منوط به دريافت هزينه امکانپذير خواهد بود. نکته قابل توجه اينکه نسخه هاي پشتيبان گرفته شده از فضاي مشتريان و يا نماينده استفاده نمي شود . ضمناً افرادي که هاستهاي سي پنل دارند مي توانند در هر زمان که خواستند نسخه هاي پشتيبان را از داخل کنترل پنل خود مشاهده کرده و آنها را دانلود کنند.
 • سرورهاي ويندوز: پشتيبان گيري در سرورهاي ويندوز هر شب از کل اطلاعات گرفته مي شود. اما با توجه به اينکه امکان پشتيبان گيري و بازگرداني اطلاعات براي کاربر در کنترل پنل مشتري فعال و فراهم مي باشد، پورتال نيک هيچ گونه مسئوليت و پاسخي در مورد نگهداري اطلاعات شما ندارد و خود کاربر بايد از اطلاعات سايت خود پشتيبان تهيه نمايد که در صورت نياز از آنها استفاده کند.

18.5 اتمام سرويس نمايندگي:  پورتال نيک تعهدي نسبت به ارائه رايگان داده هاي موجود بر روي Backup Server هاي خود به مشتري ندارد.

18.6 استفاده از منابع سرويس:  پورتال نيک در صورت داشتن سرويس تهيه نسخه پشتيبان تنها مسئول تهيه نسخه پشتيبان بوده و هيچگونه مسئوليتي در مورد صحت نسخه پشتيبان و بروز بودن آنها را ندارد.

فصل نوزدهم: شرايط و قوانين مالي


19.1  نحوه پرداخت در بخش مالي سايت درج شده است. به طور عمومي مشتري موظف است مدارک پرداخت خود را تا پايان مدت سرويس نگهداري نمايد.

19.2  مشتري موظف است پرداخت خود را به طور نقدي ويا در وجه حسابها و کارتهاي اعلام شده در سايت (بصورت آنلاين يا آفلاين) بپردازد. در صورت هر گونه نقص در پرداخت، پورتال نيک حق دارد ضمن تعليق سرويس، خسارات وارده بر پورتال نيک را نيز طلب نمايد.

19.3  مشتري موظف است، پس از پرداخت هزينه تمديد يا ثبت سرويس، يا افزايش اعتبار، اطلاع رساني لازم به پورتال نيک را داشته و پيگيري نمايد. پورتال نيک هيچ گونه مسووليتي در خصوص پرداخت بدون اطلاع رساني کاربران براي تمديد سرويس ها ندارد. مسووليت انقضاي دامنه يا از دست رفتن آن، حتي اگر پرداختي صورت گرفته ولي به پورتال نيک اطلاع رساني نشده باشد، به عهده مشتري خواهد بود. اين اطلاع رساني فقط از طريق پورتال مشتريان مستند است.

19.4 جريمه ديرکرد:  صورتحساب از 14 روز قبل از موعد پرداخت براي مشتري صادر مي شود. مشتري مهلت دارد تا زمان موعد آنرا پرداخت نمايد. بعد از 7 روز از تاريخ انقضا، توسط سيستم بصورت اتوماتيک 10درصد از کل هزينه صورتحساب با حداقل 10،000 ريال، جريمه تعلق مي گيرد و به هزينه صورتحساب اضافه مي شود.

19.5  مشتري بايد در هنگام سفارش سرويس مورد نظر خود دقت کافي را به عمل آورد؛ زيرا پس از اتمام مراحل خريد و ثبت نهايي سرويس، برگشت هزينه فقط براي سرويس هايي که ضمانت بازگشت وجه را دارند ميسر خواهد بود. همچنين هزينه راه اندازي بعد از فعالسازي سرويس مسترد نمي شود.

19.6  در صورتيکه پورتال نيک تشخيص دهد هر يک از سرويس ها و يا کالاي يک مشتري درزمان تحويل، با حجم بيشتر و يا با امکانات بهتر و يا زمان طولاني تر مورد استفاده وي قرار گرفته و يا به هر دليل مشتري به اين حجم بيشتر و يا امکانات بهتر و منابع بيشتر و يا زمان طولاني تر دست پيدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه اي آنرا از مشتري دريافت نمايد؛ پرداخت اين هزينه براي مشتري اجباري مي باشد و پورتال نيک حق استيفا طلب خود را از نحوه دريافت بدهي هاي مشتري خواهد داشت.

19.7  پورتال نيک با اعلام و اخطار قبلي در خصوص تسويه بدهي هاي معوق حق قطع سرويسي که مشتري براي آن بدهکار است و يا ساير سرويس ها و خريدهاي قبلي مشتري را داشته و مي تواند در صورت تمايل با تملک برخي از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرويس) از ميزان بدهي (اصل بدهي، جرائم و يا خسارات وارده بر پورتال نيک) کسر نمايد.

19.8  پورتال نيک حق دريافت هزينه فني جهت رفع مسدودي يک سرويس را خواهد داشت.

19.9  سرويس هاي ميزباني بعد از 5 روز در صورت عدم پرداخت معلق خواهد شد. البته بجز سرويس دومين، که به محض انقضاي دومين از سوي ثبت کننده اصلی غيرفعال خواهد شد و حداکثر تا 30 روز سرويس را بصورت غيرفعال بر روي سرور نگه مي دارد و بعد از آن مي تواند از روي سرور حذف نمايد.

فصل بيستم: فورس ماژور


 پورتال نيک هيچگونه مسئوليتي در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلاياي طبيعي، جنگ، شورش، آشوب اجتماعي، انفجار، اعتصاب، محدوديتهاي دولتي و تحريم را ندارد. با اين حال در صورت بروز چنين مواردي پورتال نيک تلاش خود را براي کاهش اثرات اين موارد را مي نمايد. بروز هر يک از موارد فورس ماژور موجب تخطي مشتريان از شرايط خدمات نخواهد شد. در صورت تحقق شرايط فورس ماژور پورتال نيک حق عدم سرويس دهي تا رفع موارد خواهد داشت . ملاک تحقق شرايط فورس ماژور شرايط عمومي جامعه، صنفي، اقتصادي ومالي، تحريم و عدم امکان تبادل ارز خواهد بود.

فصل بيستم ويکم: انقضاء و تمديد خدمات


تاريخ تمديد يک سرويس منقضي شده، از زمان تاريخ انقضاء قبلي خواهد بود همچنين پورتال نيک مسئوليتي در قبال نگهداري و ارائه اطلاعات و داده هاي مشتري پس از تاريخ انقضا نخواهد داشت.

فصل بيست و دوم: پذيرش مواد توافقنامه و ضوابط


با پرداخت مبلغ سرويس و يا عضويت در پورتال پشتيباني پورتال نيک، مشتري مواد توافقنامه و ضوابط پورتال نيک را پذيرفته و نيازي به اخذ امضاء از مشتري وجود ندارد.

فصل بيست و سوم: رويه حفاظت


پورتال نيک درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصي مشتري مسئول بوده و حق استفاده و ارائه به اشخاص ثالث ويا استفاده تبليغاتي را ندارد وتنها در صورت دريافت حکم قضائي اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانوني در اختيار مقام قضائي قرار خواهد داد. اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دليل قابل رويت بودن براي عموم از اين قاعده مستثني مي باشد.

فصل بيست و چهارم: خسارت و رفع مسئوليت


 خدمات پورتال نيک به همان شکلي که هستند ارائه مي شوند و هيچگونه گارانتي صريح و ضمني شامل آنها نمي گردد. ضمنا هيچگونه ضمانتي مانند مطابق نياز مشتري بودن، بي عيب بودن، عدم قطعي، امنيت و ... ارائه نمي شود. همه ضمانتهاي کتبي و شفاهي در مورد سرويس هاي پورتال نيک که توسط کارکنان يا نمايندگان و يا سايرين ارائه شوند فاقد اعتبار مي باشند. پورتال نيک هيچگونه خسارتي بابت عملکرد سرويس خود به هر نحو نمي پردازد. پورتال نيک تحت هيچ شرايطي مسئول حوادث احتمالي (مانند از دست رفتن داده ها روي سرور) نخواهد بود.

فصل بيست و پنجم: سلب اختيار


عدم اجراي بخشي از ضوابط و مواد توافقنامه پورتال نيک نسبت به مشتري يا ديگران به منزله سلب حق اجراي مواد توافقنامه از پورتال نيک نمي باشد.

 

شرايط و قوانين پورتال نيک در بيست و پنج فصل تنظيم گرديد و مورد قبول طرفين می باشد.