پرینت

اینترنت موبایل در ۲۵ استان کشور وصل شد

on .

اینترنت موبایل در ۲۵ استان کشور وصل شدبا اتصال اینترنت موبایل در ۷ استان، شمار استان های دارای اینترنت موبایل پس از قطعی های اخیر به ۲۵ استان رسید.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای