پرینت

دهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی برگزار می شود

on .

دهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی برگزار می شوددهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای