پرینت

افزایش مصرف ۵۰ تا ۳۰۰ درصدی اینترنت در منطقه و اروپا

on .

افزایش مصرف ۵۰ تا ۳۰۰ درصدی اینترنت در منطقه و اروپانائب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش مصرف ۵۰ تا ۳۰۰ درصدی اینترنت در کشورهای منطقه و اروپا در پی شیوع بیماری کرونا خبر داد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای