پرینت

بحران کرونا تلنگری برای توسعه بومی فناوری‌های همگرا

on .

بحران کرونا تلنگری برای توسعه بومی فناوری‌های همگراپژوهشگاه فضای مجازی با بررسی نقش فناوری‌ها در بحران‌هایی مانند ویروس کرونا، این بحران را تلنگری برای توسعه بومی فناوری‌های همگرا عنوان کرد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای