پرینت

بی اطلاعی اپراتورها از رایگان بودن اینترنت آموزش مجازی دانشگاه ها

on .

بی اطلاعی اپراتورها از رایگان بودن اینترنت آموزش مجازی دانشگاه هارئیس دانشگاه سوره درباره تمدید استفاده رایگان از اینترنت برای سامانه های آموزش مجازی گفت: اپراتورها از ارائه اینترنت رایگان برای سامانه های آموزش مجازی دانشگاه ها بی اطلاع هستند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای