پرینت

تقاضای مدیران برای نصب نرم افزارهای کنترل کارمندان افزایش یافت

on .

تقاضای مدیران برای نصب نرم افزارهای کنترل کارمندان افزایش یافتنتایج یک بررسی نشان می‌دهد تقاضای رؤسا و مدیران ادارات مختلف برای خریداری و نصب نرم افزارهای کنترل و نظارت بر عملکرد کارمندان افزایش یافته است.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای