پرینت

هشدار پارلمان انگلیس به فیس بوک و گوگل درباره اخبار جعلی

on .

هشدار پارلمان انگلیس به فیس بوک و گوگل درباره اخبار جعلییکی از کمیته های پارلمانی مجلس اعیان انگلیس به فیس بوک و گوگل هشدار داد باید استفاده از الگوریتم های شناسایی کننده اخبار جعلی را تشدید کنند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای