پرینت

بسته اینترنت ویژه ایرانسل؛ از قربان تا غدیر

on .

بسته اینترنت ویژه ایرانسل؛ از قربان تا غدیرایرانسل به مناسبت اعیاد قربان و غدیرخم، بسته اینترنت سه گیگابایتی ویژه ارائه کرد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای