پرینت

حمله سایبری دسترسی به اینترنت را در استرالیا مختل کرد

on .

حمله سایبری دسترسی به اینترنت را در استرالیا مختل کردمشترکان خدمات شرکت مخابراتی «تسلترا» در استرالیا به علت وقوع یک حمله سایبری در این کشور به مدت چند ساعت امکان دسترسی به اینترنت را از دست دادند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای