پرینت

سامسونگ کارخانه تولید رایانه در چین را تعطیل می کند

on .

سامسونگ کارخانه تولید رایانه در چین را تعطیل می کندبا توجه به ادامه اختلافات تجاری چین و آمریکا و افزایش هزینه های کارگران در چین، سامسونگ تصمیم دارد آخرین کارخانه تولید رایانه خود در چین را تعطیل کند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای