پرینت

کنترل اپیدمی کرونا نیازمند مدیریت هوشمند است

on .

کنترل اپیدمی کرونا نیازمند مدیریت هوشمند استمعاون وزیر ارتباطات کنترل اپیدمی کرونا را نیازمند مدیریت هوشمند دانست و گفت: بنا به دلایل نامشخص، وزارت بهداشت برای همکاری با وزارت ارتباطات در جهت داده کاوی اطلاعات، تمایلی نشان نمی دهد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای