پرینت

کمیسیون تجارت الکترونیکی خواستار توقف دستور احراز هویت «امتا» شد

on .

کمیسیون تجارت الکترونیکی خواستار توقف دستور احراز هویت «امتا» شدکمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای خواستار توقف دستور الزام کسب و کارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) شد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای