پرینت

توسعه روابط ایران و عمان برای بهره برداری از ظرفیتهای مخابراتی

on .

توسعه روابط ایران و عمان برای بهره برداری از ظرفیتهای مخابراتیمدیران ارتباطی ایران و عمان بر گسترش روابط دوجانبه دو کشور در راستای بهره برداری از ظرفیت های مخابراتی آبهای جنوب تاکید کردند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای