پرینت

هکر مشهور مدیر امنیتی توئیتر می‌شود

on .

هکر مشهور مدیر امنیتی توئیتر می‌شودتوئیتر یک هکر مشهور را به عنوان مدیر امنیتی استخدام کرده تا چالش‌های امنیتی و مهندسی پیش روی خود را برطرف کند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای