پرینت

زمان بندی اتمام اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات تغییر کرد

on .

زمان بندی اتمام اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات تغییر کرددرحالی که طبق وعده قبلی وزارت ارتباطات، قرار بود تمامی روستاها تا پایان سال ۹۹ به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند، این زمان بندی به پایان دولت موکول شده است.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای