پرینت

اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی طرفداران ترامپ فاش شد

on .

اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی طرفداران ترامپ فاش شدانبوهی از اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی پارلر از جمله ویدئوی های بارگذاری و برخی پست های حذف شده آنها فاش شده است.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای